Müşteriler aslında kararsızlıklarının ardında ne saklar?
17 Ocak 2018
Siber Güvenlik
18 Ocak 2018

Seslenişiyle acayip duygular hissettiren bir tanımlamadan bahsediyoruz. “İnovasyon“. Ürün ve hizmette yenilenme, değişim, yenilik ve farklılıkları ortaya koymak olarak tanımlayabiliriz. Varoluşundan farklı bir tanıma dönüştürmek ve bunu ticari bir tanıma kavuşturmak. İngiltere‘de 18. yüzyılda inovasyonla ilgili olarak yarışmalar yapılmış. Özellikle denizcilikte kullanılan navigasyon sistemleri üzerine yapıldığı tarihi kayıtlarda gözükmekte. 19. yüzyılın ilk yıllarında ise Fransa‘da tekstil sektörüyle ilgili olarak çalışmak yapıldığı da aktarılmakta.

Avrupa, inovasyon tanımıyla çok erken tanışmış durumda. Bundan dolayı ürün veya hizmet anlayışıyla ilgili olarak bakış açılarında çok hızlı bir değişim gözlemlenmiş.

İnovasyon tanımını başlıklarla anlatmaya çalışırsak;

• Yeni bir ürün / hizmeti tanımlamak,
• Yeni bir üretim yöntemi /süreç oluşturmak,
• Yeni bir örgütlenme biçimi,
• Yeni bir pazarlama yöntemi.

İnovasyon’un mutlak bileşenleri nedir?

• Yaratıcı fikir buluş/patent
• Onu hayata geçiren dinamik girişimciler

İnovasyon ne değildir?

• Her seferinde bir Lary Ahmet’in makinesi yapmak değildir.
• İcatçı olmak veya sıra dışı bir buluş içermek zorunda değildir.
• Alanında devrim yapmak anlamına gelmemektedir.
• İnovasyon, sadece teknik, mekanik veya iyonize birşey değildir.
• Zarif, asil ve asilce düşünülebilen, hayata ve insana dokunan birşeydir.

İnovasyon süreci nasıl başlar?

Öncelikle paradigma değişimiyle başlar. Varolan düşüncelerinizden sıyrılmadan ve daha geniş bir bakış açısıyla bakmadan inovasyon süreci asla başlayamaz.

Var olan bakış açılarınıza yeni bakış aşılarınızı yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde taklit ve kopyalamaktan başka birşey yapmış olmazsınız.

• Akşam akşam icat çıkartarak,
• Eski köye yeni adet getirerek
• Elin adamının yaptığından daha iyisini hedefleyerek,
• Özgüveni yükseltip küresel ‘rekabete’ girerek,
• Öngörünün gerekliliğini görerek, ve sabır konusunda kendimizi geliştirerek,
• Problemleri, henüz gerçekleşmeden çözmeyi deneyerek

İnovasyon sürecine başladınız mı? Hissediyor musunuz?

Ya da şöyle soralım kendi inovasyonunuzu planlamaya başladınız mı?